Teambuilding

 

Hvordan skaber I de rette rammer for at arbejde i teams, så teambuilding bliver en naturlig del af dagligdagen?
 
LE Consult tilbyder teambuilding i rammen af natur, udfordringer, høj sikkerhed og frem for alt et solidt koncept, der konsekvent sikrer at der altid er et klart og tydeligt formål med alle aktiviteter.
 
LE Consult lægger vægt på, at teoretiske værktøjer og praktiske øvelser altid følges ad, således at de teoretiske værktøjer på den ene side ikke får lov at stå alene og uprøvet tilbage, og at praktiske øvelser på den anden side ikke får karakter af events og underholdning.

Et teambuilding forløb med LE Consult giver således deltagerne en række værktøjer (og erfaringer i brugen af dem) med hjem til anvendelse i det fremadrettede arbejde i virksomheden.
LE Consult håndterer teambuilding forløb dækkende fra executive teambuilding for ledergrupper til Company Days for flere hundrede medarbejdere. LE Consult tilbyder en række færdige teambuilding koncepter, som alle kan tilrettes kundens aktuelle behov og ønsker.
 
"...højtuddannede instruktører, størsteparten med baggrund i forsvarets specialenheder"

Alle LE Consults teambuilding forløb gennemføres med højtuddannede instruktører, hvoraf størsteparten har en baggrund i forsvarets specialenheder. LE Consult lægger stor vægt på en forsvarlig gennemførelse af alle forløb, herunder at alle deltagere er forsikret under uddannelsesforløbet.

 

Executive Teambuilding

LE Consult tilbyder Executive Teambuilding i form af skræddersyede forløb rettet mod ledergruppen i virksomheder, der ønsker et i alle henseender unikt
forløb fast forankret i LE Consult grundlæggende principper og værktøjer.

Et executive forløb kan frit tilrettelægges for så vidt angår geografi, tema, varighed samt antal deltagere.


Specialforløb
Teambuilding kan gennemføres i mange sammenhænge. LE Consult tilbyder i samarbejde med kunden at skræddersy teambuildingsforløb, der kan opfylde netop de behov for teambuilding som er aktuelle for kunden.

LE Consult grundlæggende værktøjer som proaktiv planlægning og High Performance Teambuilding kan indarbejdes i ethvert forløb, hvorved det sikres at aktiviterne både er underholdende, men samtidig hele tiden er forankret i en nøje sammenhæng mellem teori og praksis.