Optimerings-turnus

 

Ofte bliver der konkurreret mod andre i stedet for med andre og team bliver målt op mod andre team hvor det ville være naturligt at samarbejde i stedet og øge den samlede styrke og kapacitet.

 

For at gøre op med dette og flytte fokus hen på samarbejde, synergi og vidensudveksling gennemføres øvelsen Optimeringsturnus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursister løser opgaver i team i en turnus. Formålet er ikke en konkurrence men en superoptimering, således at nye team ved den enkelte opgave bliver bedre gang for gang.

 

Det enkelte team har selv ansvaret for at blive bedre ved næste opgave (indhentning af re-search) samt at viderebringe nyttig læring fra den netop løste opgave (vidensudveksling).

 

Opgaverne i turnussen, kan varieres, men vælges gerne så svære at de kun lykkedes delvis for nogle teams i første turnus.

 

Herefter skulle der gerne ske en udvikling således at alle opgaver bliver løst i sidste turnus og gerne til 110%, selvom opgaverne i princippet er nye for det enkelte team.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selve informationsudvekslingen kan enten styres af en ledelse eller lægges helt ud til teams uden plan således at denne processen også optimeres hen over øvelsen.

 

Øvelsen skal selvsagt gennemføres af flere hold, gerne tre eller flere. Team størrelse kan være fra 4-10 og hele øvelsen kan tage fra 2-5 timer.