L.E. Consult V / Lars Egeberg - Tlf. 2019 3133 -  mail. leconsult@mail.dk
Made by: KA-WEBDESIGN

Learning By Doing...

 

Heri ligger eksistensberettigelsen for LE Consult, der via lederuddannelse, teambuilding Company Day og specialarrangementer, er katalysator for afdækning af menneskelige ressourcer og potentialer, så virksomheder og enkeltpersoner kan præstere og samarbejde endnu bedre.

 

LE Consult anvender værktøjer forankret i principperne om proaktiv planlægning, konsekvent ledelse, opgaveløsningsmodeller og high performance teambuilding. Disse kan anvendes bredt som en integreret del af alle forløb. Det betyder, at uanset hvilken del og hvilket niveau af en virksomhed der aktuelt videreudvikles, vil teamet, afdelingen, virksomheden eller enkeltpersonen blive en del af samme begrebs-, videns- og kompetenceforståelse. Herved sikres en kraftfuld synergieffekt, idet kompetenceudviklingen hos alle i virksomheden er rodfæstet i samme tankesæt.

  • LE Consult har et stort netværk af samarbejdspartnere og

      underleverandører.

  • LE Consult har således både kompetencen, mandskabet og kræfterne

       til at indgå i et samarbejde med alle typer virksomheder.