Det Ny Marked


Det Ny Marked er et virksomhedsspil, hvor man belønner kreative løsninger og samarbejdsini-tiativer. Samtidig er det er alle tiders mulighed for teambuilding og teamudvikling af såvel ny-etablerede grupper som velfungerende teams.
Det ny marked danner rammen for en effektiv øvelse i projekthåndtering og giver samtidig oplagte muligheder for procesevalueringer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Konceptet kan bruges som en konkurrence mellem teams, hvor de konkurrerer om at skabe størst mulig egenkapital, uden at gå på kompromis med værdier og den enkelte deltagers begrænsninger.


Det ny marked har dog først og fremmest sin styrke, hvor der ikke lægges op til en direkte kon-kurrence mellem teamene. Her skal de selv formulere deres målsætninger. Disse kan være mange og forskelligartede, fra blot at have en sjov tur, til at hele kurset skal generere mest mulig egenkapital eller flest færdigheder. Der er endvidere mulighed for at benchmarke op mod mange tidligere team, som har ageret på det ny marked.
De bedste resultater skabes ved samarbejde, koordinering og vidensudveksling. Det samme gælder på det nye marked - går man sammen om de rigtige investeringer, laver research før der handles aktier, koordinere indsatsen og sørge for udveksling af viden undervejs over radioerne, vil man være godt hjulpet på vejen mod succes. Dog skal man ligesom i hverdagen passe på ikke at snakke sig for dybt ned i detaljerne, for tiden kører - og den kan vise sig at være en af de vigtigste ressourcer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inden aktiviteterne sættes i gang, gives der tid til, at de enkelte teams kan afdække deltagernes ressourcer, således at der under processen kan trækkes på disse. Derudover kan der tages hen-syn til eventuelle begrænsninger, hvilket jo er hele idéen med teambuilding: ”Udnytte styrker og forskelligheder, samt respektere begrænsninger og personligheder”.
Det nye marked har været afviklet i forskellige former og fora flere gange og resultaterne har varie-ret fra både røde tal til imponerende forøgelser af den udlånte egenkapital.
Fælles for alle gange har dog været, at der på bundlinien altid har stået nogle lærerige erfaringer, gode oplevelser med venner og kollegaer samt deltagere med gode og trætte smil.

 

Med Samarbejds- og Synergimarkedet er der mulighed for at samle alle i organisationen, uanset fysiske formåen, og sammen få en dag fyldt med udvikling og succesoplevelser.
Markedet kan afholdes overalt. Øvelserne tilpasses efter deltagere, formål og forventninger. Varighed er fra

ca. 5-10 timer alt efter form og indhold. Der skal helst være to eller flere hold med 5-10 personer på hver.