Company Day

 

Teambuildingen i Company Day består af lige dele oplevelser og indlæring.


Company Day skal danne ramme om en god dag for alle deltagere, hvor der skal være mulighed for networking på tværs af faggrænser, og for at lære sine kollegaer at kende i anderledes rammer end på jobbet. Endvidere skal deltagerne have mulighed for at få en positiv personlig succesoplevelse på såvel det fysiske som på det mentale niveau.


.. "afprøve værktøjerne i praksis og dermed kunne danne grundlag for fremtidig videreudvikling af medarbejdernes kompetencer".


Deltagerne vil blive introduceret til en række værktøjer, der vil blive en støtte og hjælp under Company Day og i deres daglige arbejde fremover. Company Day giver deltagerne mulighed for at afprøve værktøjerne i praksis og vi såledesl danne et solidt grundlag for fremtidig videreudvikling af medarbejdernes kompetencer.


Der er lagt vægt på, at alle skal kunne deltage aktivt i de varierende opgaver og aktiviteter, således at alle deltagere får oplevelsen af, at kunne bidrage med væsentlige inputs til løsningen af teamets opgaver.


"Hvornår har I sidst haft et fællesarrangement for hele virksomheden, der på en utraditionel måde styrker korpsånd og kendskab til hinanden, giver kendskab til virksomhedens vision og værdier, og som samtidig giver ny inspiration, gejst og humør til at tackle opgaverne i dagligdagen? "


Company Day for +300 deltagere
At virksomheden har mange medarbejdere udelukker ikke muligheden for at gennemføre skræddersyet teambuilding med høj grad af læring og oplevelser.